Buổi 11 - HOÀN THIỆN Ý TƯỞNG

Nội dung buổi live
- Lập trình thực hiện các nhiệm vụ theo yêu cầu - Xem xét lại sản phẩm đã tạo dựa trên các tiêu chí đánh giá đã đề ra - Sửa đổi nếu sản phẩm chưa đạt các tiêu chí hoặc nâng cấp để hoàn thiện hơn
Các lớp Livestream khác
teacher
Thạc sĩ
Nguyễn Thị Thu Hương

Cô là Thu Hương, giáo viên công nghệ tại Học viện sáng tạo công nghệ Teky.Với 5 năm kinh nghiệm giảng dạy và nghiên cứu trong lĩnh vực giáo dục STEM, đào tạo công nghệ, cô có cơ hội làm việc và giảng dạy câu lạc bộ lập trình, robotics tại nhiều trường Tiểu học như Vinschool, Olympia, Newton, Victoria, BVIS, Jean Piaget, .... từ đó thấu hiểu được sự khao khát và đam mê của các em học sinh đối với công nghệ và khoa học máy tính.

Công nghệ phát triển không ngừng, vì vậy cô luôn đổi mới và tiên phong phát triển các phương thức dạy học tích cực, cùng học sinh khai thác vấn đề thực tiễn và tạo ra sản phẩm công nghệ hữu ích . Học sinh được chủ động chiếm lĩnh tri thức, phát triển tư duy và hình thành kỹ năng cần thiết cho thời đại công nghệ 4.0. Đây sẽ là nền tảng vững chắc để các em định hướng và phát triển năng lực nghề nghiệp trong tương lai.