• avatar
  Đăng bài
 • project
  +3
  2 bình luận
 • project
  +1
  0 bình luận
 • project
  +0
  0 bình luận
 • project
  +0
  9 bình luận
 • project
  +0
  0 bình luận
 • project
  +1
  9 bình luận
Giảng viên Đàm Chí Nguyên
0 phút trước

Hình lớp học Luyện thi WRO - Bảng Mindstorm(HCM-PVT-WRO-MIND-0004)

feed
 • +0
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Giảng viên Lê Phúc Thịnh
0 phút trước

Hình lớp học Bé làm Game(HCM-CH-C-PA-711-2020BLG-0067)

 • +0
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Giảng viên Đinh Anh Tuấn
4 phút trước

Hình lớp học Khám phá Robotics(HCM-DS17-C-RB-711-2020KPRB-0117)

 • +0
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Giảng viên Nguyễn Trung Hiếu
6 phút trước

Hình lớp học Siêu nhân làm Game(HCM-CH-C-PA-1013-2020SNLG-0044)

 • +3
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Giảng viên Đỗ Hoàng Huy
7 phút trước

Hình lớp học Thế giới vạn vật thông minh(HCM-UVK-C-RB-1218-2020TGVVTM-0002)

 • +2
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận