Thông tin dự án
Học phần 5 - LẬP TRÌNH 2D VỚI TYNKER
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Lập trình Tynker bài 2 level 2, ôn tập các kiến thức liên quan đến vòng lặp và custome, ập trình game điều khiển máy bay vũ trụ
avatar
Bắn máy bay vũ trụ
+0
0 bình luận
407 đã xem
Chủ đề: Robo war
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 24 sản phẩm

Yêu thích 344

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề