Thông tin dự án
Học phần 2 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Ý tưởng: 
+ Xây dựng máy tính cầm tay với các thao tác tính toán cơ bản: +, -, *, /
+ Sử dụng tkinter xây dựng đồ hoạ cơ bản(tự học)
+ Áp dụng được kiến thức về hàm
+ Tuy nhiên phần máy tính của em còn lỗi và chưa tối ưu.
Link sản phẩm: https://replit.com/@skeydy020/CalculatorLiem?v=1
avatar
Máy tính cầm tay
+1
1 bình luận
1505 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
1 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận


Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 78 sản phẩm

Yêu thích 746

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề