Thông tin dự án
Học phần 3 - LẬP TRÌNH PYTHON & KHOA HỌC MÁY TÍNH
codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
 Tìm hiểu chủ đề: Mật mã và bảo mật
Kiến thức, khái niệm: Tìm hiểu các Sự kiện với Tkinter, tìm hiểu cửa sổ login, Handle Button Click Event
Dự án Cửa sổ login: Thiết kế cửa số đăng nhập Login 
avatar
Phần 3 - Buổi 4
+1
9 bình luận
939 đã xem
9 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Trần Minh Trí 13:35 04/12/2022

tôi chọn bạn🧎‍♀️

Đăng nhập để tham gia bình luận


Lâm Nhu Liễu 13:35 04/12/2022

Mê ly luônnn 👌✨

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thị Ánh Tuyết 13:35 04/12/2022

vỗ tayyyy🔥🔥🔥

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Quý Trân 13:35 04/12/2022

⭐bật chế độ bay lên

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thúy Hiền 13:35 04/12/2022

♥️Chuẩn đét

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm
Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 27 sản phẩm

Yêu thích 479

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề