Thông tin dự án
Học phần 3 - LẮP RÁP VÀ LẬP TRÌNH ROBOT CƠ BẢN VỚI LEGO WEDO
codekitten
Video sản phẩm
Hình ảnh sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Lắp ghép và lập trình cần cẩu hàng, sản phẩm có thể giúp công nhân di chuyển hàng trong các bãi hàng lớn. Sản phẩm lập trình với WEDO và có sử dụng cảm biến nghiêng, các câu lệnh gửi thư để điều khiển. 
avatar
Cần cẩu
+0
0 bình luận
810 đã xem
Chủ đề: Game kinh điển
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 23 sản phẩm

Yêu thích 435

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề