Thông tin dự án
Học phần 3 - 3D PRINTING & MODELLING, MAKER EMPIRE
codekitten codekitten
Sản phẩm
Giới thiệu sản phẩm
Với những kiến thức con đã được học về các khối hình dáng cơ bản, các thanh công cụ được học. Hôm nay con thiết kế ra tay cầm bóng bàn và quả bóng bàn. 
avatar
Ping pong
+0
0 bình luận
701 đã xem
Chủ đề: Mùa hè sôi động
0 Bình luận

Đăng nhập để tham gia bình luận

Các khoá học lập trình bạn muốn biết?
Thông tin

Dự án 14 sản phẩm

Yêu thích 133

Dự án cùng môn
Dự án cùng chủ đề