Bùi Thu Trang
Nông dân
43 Dự án
16 Bài đăng

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 515,500 thóc

Thông tin Học tập

Kỹ năng công nghệ

Huy hiệu

project
project
project
project
Đến gần thứ 6 rồi mà vẫn không có thông báo nghỉ học tối. Vậy chắc chắn là không được đi lượn phố tối trung thu rùi.
Nguyễn Ngọc Linh

Chỗ tui mưa lắm cũng không đi được đâu

Trả lời 3d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Thùy Linh

khổ thân

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm Huyền Trang

trốn học đi ak akakka

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vũ Ngọc Linh

bùn à nha

Trả lời 4d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận