Gumiho Hồng
Nông dân
0 Dự án
58 Bài đăng
0 Khóa học

Giới thiệu bản thân

Thông tin cá nhân

  • Bạn có 82,100 thóc

Giải thưởng

    Chưa có giải thưởng

Thông tin Học tập

  • Học sinh chưa tham gia khóa học tại TEKY

Kỹ năng công nghệ

    Học sinh chưa hoàn thành kỹ năng Công nghệ nào trong chương trình học tại TEKY

Thành tích đạt được

  • Học sinh chưa hoành thành chương trình học nào tại TEKY

Hahahahahahahahaha
Trần Viết Thuận

ảo

Trả lời 28d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nga Ngớ Ngẫn

cười dữ chưa

Trả lời 28d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Vũ Linh Giang

hề

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hùng Hí Hửng

:))

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm Gia Phú

bruh

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Mỗi khi mình nghe bạn thân kể chuyện cười :)))
Nga Ngớ Ngẫn

cha ơi cha

Trả lời 28d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hùng Hí Hửng

xịt keo

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hiền Mun

hong có chọc bạn nè

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tũnn Mập’s

sượng trân luôn

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

:>
Nga Ngớ Ngẫn

bây ơi bây =)))))))))))))

Trả lời 28d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Hiền Mun

là zị đó

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tũnn Mập’s

:)))

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Tập yoga cho ốm thoi
Hiền Mun

tương lai mơ ước

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Tũnn Mập’s

thấy là ốm dữ gòi đó

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Một năm 2023 với nhiều trend
Tũnn Mập’s

hahah

Trả lời 29d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận