Giới thiệu sản phẩm

 Tìm hiểu chủ đề: Khảo cổ học Kiến thức, khái niệm: Tìm hiểu về Camera collision; Sử dụng khối lệnh Show Quiz để tạo câu hỏi Dự án Truy tìm cổ vật: Tìm kiếm và trả lời câu hỏi để giành được các phần thưởng cổ vật
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Trần Sỹ Phú

Tuyệt vời 🧡

Trả lời 113d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đình Long

s

Trả lời 115d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đình Long

s

Trả lời 115d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đình Long

s

Trả lời 115d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đình Long

s

Trả lời 115d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?