Giới thiệu sản phẩm

Tìm hiểu chủ đề: Mô hình cơ bản robot dự thi
Kiến thức, khái niệm: Phân tích các ý kiến nâng cấp mô hình để cứng cáp và hoạt động ổn định hơn. Ôn tập kiến thức về biến, data wires và mảng. Ôn tập và nhớ cách lắp ráp mẫu robot base cơ bản và lập trình lại robot di chuyển theo yêu cầu thầy giáo
Dự án Robot dự thi: Phát triển mô hình robot và định hướng di chuyển của robot
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Quang Minh

g

Trả lời 97d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Quang Minh

g

Trả lời 97d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Quang Minh

g

Trả lời 97d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Quang Minh

g

Trả lời 97d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Quang Minh

g

Trả lời 97d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?