Giới thiệu sản phẩm

 - Hiểu được chủ đề giáo viên đưa ra
- Xác định các ý tưởng liên quan và chọn ra được một ý tưởng cho sản phẩm của mình
- Xác định các tiêu chí cụ thể trong việc xây dựng sản phẩm dựa trên ý tưởng đã chọn 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Lê Nhật Tân

🌻🌻🌻không phí tiền mạng tí nào

Trả lời 99d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm My Anh

all in anh em ơi👍👍👍

Trả lời 99d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huỳnh Ngọc Hảo

👏👏👏ghê chưa ghê chưa

Trả lời 99d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Vương Gia Huy

anh gánh hết🧎‍♀️

Trả lời 99d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Phạm Nguyễn Bá Lân

thấy mà sướng cả con mắt💎⚡

Trả lời 99d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?