Giới thiệu sản phẩm

Tìm hiểu chủ đề: Tốc độ siêu thanh - P1
Kiến thức lập trình: Tìm hiểu về sự kiện onActivate trong javaScript(); Tìm hiểu thuộc tính loadSound()
Dự án 3, 2, 1 Run: Để công bằng, các xe phải xuất phát cùng 1 thời điểm, khi Người chơi Click vào 1 nút start thi 1 tiếng nhạc vang lên, các xe bắt đầu xuất phát
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Hoàng Lan Phương

💎💎 ngàn timmm

Trả lời 88d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Huỳnh Nguyễn Cẩm Thanh

đỉnh nha

Trả lời 88d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đặng Ngọc Minh

🙄Best

Trả lời 88d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đinh Ngọc Trâm

chúc mừng chúc mừng🧡

Trả lời 88d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Trần Duy Phước Nghĩa

👌👌 quá sáng tạo

Trả lời 88d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Xem thêm

Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?