Giới thiệu sản phẩm

 - Chia sẻ các thông tin cũng như cách sử dụng sản phẩm trước lớp và quý phụ huynh
- Phản biện dự án của bạn khác 
Hình ảnh sản phẩm
Hãy bình luận để nhặt 100 thóc nhé
Nguyễn Minh Cường

🌻🌻🌻động lực là đây chứ đâu

Trả lời 86d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Võ Lâm Trí

😻🙈 vẫn cứ nà ô kê

Trả lời 86d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đức Bình

🧎‍♀️vẫn cứ nà ô kê

Trả lời 86d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Dương Loan Kim Tuyền

💪💪💪động lực là đây chứ đâu

Trả lời 86d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Nguyễn Đại Lộc

👍👍👍Bá quá dzạaa

Trả lời 86d

Đăng nhập để tham gia bình luận


Đăng nhập để tham gia bình luận

Thông tin tác giả

Địa vị cộng đồng: Nông dân

Sản phẩm cùng tác giả

Sản phẩm liên quan

    Không có sản phẩm nào

Bạn muốn thử làm game không?